ELEKTRODY POMIAROWE

Firma END CORR produkuje elektrody do pomiaru poten­cjałów elektrochemicznych (do sterowania stacją ochrony ka­todowej i prowadzenia typowych pomiarów eksploatacyjnych).

Długość przewodów przy elektrodach wynosi 5 m. Długość przewodów przy sondach i elektrodach cynkowych wynosi 10 m. Na zamówienie wykonujemy elektrody z dłuż­szym przewodem. Przy większej ilości towaru udzielamy ra­batów oraz zapew­niamy bezpłatny transport. Po wcześniejszym powiadomieniu istnieje możliwość odbioru po godzinach pracy.

Produkty END CORR uzyskały pozytywną opinię Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

END CORR - Zakład Specjalistycznych
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

siedziba: ul. Morelowa 14, 87-800 Włocławek
baza sprzętowo-materiałowa: ul. Zielna14A
tel.: +48 502 393 245, fax: +48 54 235 11 49
e-mail: biuro@endcorr.pl
NIP 888-001-35-35, REGON: 910505922

Firma END CORR jest uprawniona
przez Urząd Dozoru Technicznego

© END CORR 2012
Designed by Anna Chodoła