PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO
SPRZEDAŻ - SERWIS

Firma END CORR od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi dotyczące katodowej ochrony elektrochemicznej, zabezpieczającej przed korozją konstrukcje stalowe, w tym: rurociągi, zbiorniki podziemne, stalowe elementy oczyszczalni ścieków, konstrukcje hydrotechniczne i inne.

  Wykonujemy:
 • • linie napowietrzne i kablowe;
 • • instalacje elektryczne, sterowania, automatyki i telemetrii.

  Produkujemy:
 • • panele i obudowy stacji SOK;
 • • stacje drenażu polaryzowanego;
 • • słupki pomiarowe;
 • • elektrody pomiarowe i symulacyjne

  Zajmujemy się specjalistycznymi intensywnymi pomiarami elektrycznymi:
 • • rezystancji izolacji rurociągów systemem „MoData”;
 • • rezystancji izolacji przewodów, kabli i transformatorów;
 • • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • • uziemienia i instalacji odgromowych.

Do wykonywania w terenie połączeń elektrycznych z rurociągami sprzedajemy i serwisujemy zgrzewarki akumulatorowe (36V) i pojemnościowe (230V).

END CORR - Zakład Specjalistycznych
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

siedziba: ul. Morelowa 14, 87-800 Włocławek
baza sprzętowo-materiałowa: ul. Zielna14A
tel.: +48 502 393 245, fax: +48 54 235 11 49
e-mail: biuro@endcorr.pl
NIP 888-001-35-35, REGON: 910505922

Firma END CORR jest uprawniona
przez Urząd Dozoru Technicznego

© END CORR 2012
Designed by Anna Chodoła